Om Blåklockan

Blåklockans Hemtjänst & Hälsoservice AB startades 2016 i Falun. I ledningen har vi en sjuksköterska, Åke Enander som har en lång arbetslivserfarenhet och livserfarenhet med en humanistisk människosyn, vilket är viktigt när man arbetar med andra människor. Åke har en lång erfarenhet av såväl akutsjukvård som äldrevård.

Genom denna gedigna erfarenhet och kunskap erbjuds kunderna i Blåklockans Hemtjänst & Hälsosservice AB ett mycket gott omhändertagande. Vidare har Åke erfarenhet att sitta med i chefsgrupper och kvalitetsgrupper. Har ledarskapsutbildning på högskolenivå i att leda utvecklingsprocesser, att leda medarbetarnas kompetansutveckling, ledarollen och olika perspektiv på ledarskap samt motiverade samtal.

Vårdutveckling, medicinsk, läkemedels och omvårdnadsansvarig är andra erfarenheter.

Hör gärna av dig till oss!
© 2018 Blåklockan Hemtjänst & Hälsoservice AB